Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
             ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
             แทรกชั้นปีการศึกษา 2563
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
 
ตราเครื่องหมายของ “คณะภราดาเซนต์คาเบรียล” ตราเครื่องหมายของโรงเรียน

            ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นตราของ “คณะภราดา เซนต์คาเบรียล” และสถาบันการศึกษาในเครือทั้งหมดใช้เป็นตราประจำสถาบันร่วมกัน
            ตรานี้จึงเป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์และความสามัคคีของมวลสมาชิกทั้งหลายให้อยู่ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติดีร่วมกัน
นอกจากความสำคัญอันเป็นนามธรรมดังกล่าวแล้ว ส่วนต่าง ๆ ของตรานี้ยังมีความหมายเป็นทั้ง  คติธรรม และแนวทางที่จะนำทุกคนไปสู่ จุดหมายสูงสุดของการศึกษาของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลอีกด้วย
ส่วนใจกลางของเครื่องหมายในรูปโล่แบ่งออกเป็นสี่ส่วน มีความหมาย ดังนี้
            A.M. มาจากคำเต็มของภาษาลาตินว่า “Ave Maria” Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซู คริสตเจ้า Ave Maria ตรงกับภาษาไทยว่า “วันทาแม่มารี”
ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ที่นักเรียนทุกคนต้องพยายามทำตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ดังนั้นตรงส่วนที่มีตัวอักษร A.M. กับช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว จึงมีความหมายรวมกันว่า โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านเกิดที่ ทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัว  มีพระนางมารีอาและพระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นที่รักเคารพและบูชาร่วมกันไม่แยกว่า ใครจะมีหรือจน ความรักและความรู้สึกต่อครอบครัวต่อแม่ที่มีร่วมกันนี้ เป็นความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจเสมอ ไม่ว่าต่างจะอยู่ห่างกัน ณ ที่ใด ๆ 
            รูปเรือใบ ซึ่งเปรียบเสมือน “นาวาชีวิตของคนเราที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ในโลกนี้ เหมือนกับเรือที่จะต้องฝ่าลม มรสุม แดด และฝนในท้องทะเลไปจนถึงฝั่ง เป็นคติให้คิดเสมอว่า
“ชีวิต คือ การต่อสู้”
            รูปดาวและเรือพาย หมายถึง ความหวังทางด้านจิตใจซึ่งมีศาสนาเป็น “แสงแห่งธรรม” และสรรพวิทยาการที่ได้รับจากโรงเรียนเป็น “แสงแห่งปัญญา” รวมกันเป็นดุจดวงประทีป นำทางชีวิตของคนเรา (รูปคนในเรือ) ให้เดินหน้าบรรลุจุดหมายปลายทางของชีวิตได้ด้วยคุณธรรม และปัญญา
            เครื่องหมาย D†S มีความหมายดังนี้
เครื่องหมายไม้กางเขน ที่อยู่ระหว่างอักษร D และ S เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรักและความเสียสละ ดังที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยความรัก เพื่อช่วยไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์
            อักษร D และ S มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า “Dieu Seul” มีความหมายว่า “จงทำงานทุกอย่างเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระเป็นเจ้า”  เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต  ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลด้วยคติพจน์อันเป็นพลังใจนี้เอง มวลสมาชิกทั้งหลายจึงมิได้ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนหรือการทำงาน  
            รูปโล่ล้อมรอบด้วยดอกไม้และกิ่ง Olive เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ และความสำเร็จ เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจ ทุกคนให้กระทำแต่ความดี เพื่อเชิดชู และจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมคลายไป
        ข้อความ  Brothers of St. Gabriel เป็นชื่อของมูลนิธิที่ก่อตั้งและดูแลการดำเนินกิจการของโรงเรียน
        ข้อความ Labor Omnia Vincit (Labour Conquers All Things) เป็นภาษาลาติน
                     แปลว่า “วิริยะ อุตสาหะ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง” หรือ “ชนะทุกสิ่งได้ด้วยการทำงาน”

            ตรานี้จะอยู่ในความรำลึกของทุกคน  และจะช่วยเตือนใจให้รำลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล หรือภายในอ้อมอกของแม่ คือ ศาสนา เป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ และจริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวัง คือ คุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องนำทาง เป็นชีวิตที่มีทั้งความรักและความเสียสละ และเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลด้วยความอุตสาหะ

         

 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]