ถวายพระพร : ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.สิริกัลยา ศิลป์อักษรทรัพย์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.สิริกัลยา ศิลฺป์อักษรทรัพย์
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 21:27:06 - [IP-49.49.57.27]
ถวายพระพร : ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ณัฏฐกมล เชื้อจันทึก
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 20:49:18 - [IP-118.172.148.70]
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : พ.ต.หญิงอำนวย สว่างเนตร
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 20:48:01 - [IP-118.172.148.70]
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.ณัฐธิดา ผ่องอำไพ
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 20:45:38 - [IP-49.49.3.150]
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.รัชชานนท์ เกษร
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 18:36:10 - [IP-223.207.125.102]
ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ชญาดา อินเสาร์
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 17:52:45 - [IP-223.206.47.222]
ถวายพระพร : พระเป็นดั่งรมไทรอันใหญ่หลวง พระเมตตาดั่งห้วงมหาสมุทร พระทรงเป็นแสงสว่างอันเรืองรุจน์ พระบารมีหาที่สุดเปรียบมิได้ ราชินี สิริกิตติ์ ทรงคู่บุญ จักรีวงศ์ เกื้อกูล ทุกชนชั้น พสกนิกร กราบแทบบาท ราชราชัญ ดุจมิ่งขวัญ ชาวไทย ยิ่งใหญ่เอย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ณัฎฐิยากานต์ ยาศรี
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 17:05:25 - [IP-171.101.132.142]
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : วันเพ็ญ สายพนัสพร้อมครอบครัว
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 16:52:38 - [IP-27.145.36.43]
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ชนทัต เปรมธรนนท์
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 16:50:43 - [IP-110.164.158.34]
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายฐปณ สุวรรณรัตน์ พร้อมครอบครัว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กชายฐปณ สุวรรณรัตน์
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 15:13:04 - [IP-110.164.158.34]
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิงพัชรสุดา ถาเกิด พร้อมครอบครัว
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 14:59:57 - [IP-223.206.104.16]
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขัวญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช ศิรวิทย์ และด.ญ. ณัฐธิดา รินคำพร้อมครอบครัว
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 14:50:48 - [IP-118.172.150.194]
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ. ธัญชนก บัวใจ พร้อมครอบครัว
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 13:58:27 - [IP-171.4.251.80]
ถวายพระพร : พระทรงเป็นมิ่งศรีชนสยาม พระทรงงามน้ำพระทัยหาใครปาน พระทรงธรรมกว้างไกลแผ่ไพศาล ขอพระชนยิ่งยืนนานเท่านานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช ศรุต ลี้จันทรากุล และครอบคร้ว
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 13:53:12 - [IP-58.11.248.39]
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ครูสุพัตรา มหายศ
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 13:46:06 - [IP-119.46.232.154]
ถวายพระพร : ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช ณัฐกล กิตติกุล
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 13:43:13 - [IP-223.205.149.234]
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ครอบครัวรุจิระเวช
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 12:44:31 - [IP-223.206.107.147]
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายณธภัท ภูษิมงคลกุล
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 12:39:56 - [IP-10.10.2.54]
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายสราวุธ ดรงค์ดุษฎี
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 12:20:52 - [IP-192.168.60.46]
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.ฟ้าพิชญ์ชา กุยแก้วและครอบครัว
เมื่อวันที่ : 2014-08-01 11:37:44 - [IP-203.113.0.206]

First | Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. | Next | Last