ภาคผนวก
 
1. ความเชื่อและพิธีกรรมของล้านนา 16.การเลี้ยงผีขุนน้ำ
2. ประเพณีการสืบชะตา-ขุนน้ำ-บวชต้นไม้-บวชป่า 17.การสู่ขวัญข้าว
3. ประเพณีการนับถือผี
18.ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (เหนือ เดือน 7 หรือ เมษายน)
4. ประเพณีการเลี้ยงผี 19.ประเพณีทานก๋วยสลากภัต
5. ปู่จ๋าร (ปู่อาจารย์) 20.ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า เดือน 9 (มิถุนายน)
6. การขึ้นท้าวทั้งสี่และเครื่องประกอบพิธีกรรม 21.ป๋าเวณีปู๋จาเสาอินทขิล (เสาหลักเมือง ของเมืองเจียงใหม่)
7. พิธีส่งแถน 22.ประเพณีส่งเคราะห์
8. พิธีสูดก๋วม 23.การส่งหาบคอน
9. พิธีกินแขกแต่งงาน หรือพิธีแต่งงาน 24.ประเพณีใส่บาตรเพ็งพุธ
10.ประเพณีปลูกเรือนใหม่ 25.ประเพณีเลี้ยงขันโตก
11.ประเพณีเรือนเย็น 26.พิธีกรรมเกี่ยวกับผีเสื้อวัด
12.พิธีสืบชะตา 27.พิธีกรรมลงผีย่าหม้อนึ่ง
13.ประเพณีสืบชะตาคน 28.ความเชื่อเรื่องการตู้ (คุณไสย)
14.ประเพณีสืบชะตาบ้าน 29.ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง
15.ประเพณีสืบชะตาเมือง 30.ประเพณีไม้ค้ำต้นศรีมหาโพธิ์ (อ.จอมทอง)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ถ. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640
สงวนลิขสิทธ์ 2549 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ติดต่อสอบถาม : [email protected]