ภาคผนวก
1. เครื่องไม้แกะสลัก
8.บายศรี
2. การทอผ้าฝ้ายย้อมมือ 9.เครื่องปั้นดินเผา
3. การทอผ้าตีนจก
10.งานลวดดัด
4.การผลิตเสื่อกก 11.ดอกไม้เพลิงโบราณ
5.การจักสานไม้ไผ่ 12.ผางประตี๊ด
6.โคมผัด หรือ โกมผั้ด ผะหญาการใช้แรงดันอากาศ 13.ธูป เทียน
7.ตุง 14.ด้ายสายสิญจน์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ถ. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640
สงวนลิขสิทธ์ 2549 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ติดต่อสอบถาม : [email protected]