ภาคผนวก
1.อาหารพื้นเมือง
2.น้ำหนัง (ผะหญาการแปรรูปอาหารจากหนังควาย)
3.ถั่วเน่า (ผะหญาการหมักผลผลิตจากพืชในไร่)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ถ. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640
สงวนลิขสิทธ์ 2549 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ติดต่อสอบถาม : [email protected]