ภาคผนวก
1.ประเพณีพิธีกรรมของชนเผ่าลั๊วะ
2.ประเพณีพิธีกรรมชนเผ่าม้ง
3.ประเพณีพิธีกรรมชนเผ่าเมี่ยน/เย้า
4.ประเพณีพิธีกรรมของชนเผ่าลาหู่
5.ประเพณีพิธีกรรมของชนเผ่าลีซู
6.ประเพณีพิธีกรรมของชนเผ่าอาข่า
7.ประเพณีและพิธีกรรมของชนเผ่าปะหล่อง

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ถ. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640
สงวนลิขสิทธ์ 2549 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ติดต่อสอบถาม : [email protected]