ภาคผนวก
 

ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 51
1. กลองชุดประยุกต์ล้านนา 24. นวดแผนโบราณ
2. กลองสะบัดชัย 25. ผ้าทอบ้านธิ
3. กลุ่มเซี่ยนหมากจากเศษไม้สัก
26. ผ้าฝ้ายทอสีธรรมชาติ
4. กลุ่มหัตถกรรมกลึงไม้ 27. ฝักมีดก้านตาล
5. การทำกระดาษสา 28. ฟ้อนเล็บล้านนา
6. การทำดอกไม้ไหว 29. สิ่งประดิษฐ์จากใบลาน
7. การทำบายศรี 30. เหล้าอุ
8. กาแล 31. กุ๊บชาวไต
9. เกษตรทฤษฎีใหม่ 32. เครื่องจักสานชาวลั๊วะ
10. ของตกแต่งจากไม้ไผ่ 33. ติ่งตุง
11. ค่าวฮ่ำ 34. นิทานชาวไตใหญ่
12. เครื่องดนตรีพื้นบ้าน 35. ไม้ยู
13. เครื่องดนตรีพื้นเมือง 36. แกงข้าวเบอะ
14. เครื่องดนตรีล้านนา 37. เครื่องมือจับสัตว์ชาวลั๊วะ
15. โคมล้านนา 38. ตีมีดโบราณชาวลั๊วะ
16. โคมล้านนา 2 39. ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
17. งานแกะสลักแผ่นไม้ 40. การทอผ้า
18. ฉัตร 41. โคม
19. ช่างทำกี่ทอผ้า 42. ซุ้มประตูป่า
20. ช่างทำเล็บช่างฟ้อน 43. ดอกไม้กระดาษสา
21. ชุดไทลื้อ 44. ผ้าทอสันปูเลย
22. ตีแผ่นเงิน 45. ไม้แกะสลัก
23. ตุ๊กตาออมสินมะพร้าว  


ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 50
1. กล่องข้าวใบตาล 36. สะหลาด
2. การกลึงไม้มะม่วง 37. สานก๋วยสลาก
3. การแกว่งข้าวถามเมื่อ
38. หุ่นยนต์เศษเหล็ก
4. การขุดไม้มะม่วง 39. อ้อผะหญา
5. การทอฝ้ายยกดอก 40. การตำข้าวปุก
6. การนวดกดจุด 41. การแต่งกายชนเผ่าคะฉิ่น
7. การนวดสมุนไพรโบราณ 42. การประดิษฐ์กลองและดนตรีพื้นเมือง
8. การปั้นหม้อแบบโบราณ 43. การฟ้อนดาบหญิงชนเผ่าปะหล่อง
9. การสานกระด้ง 44. การสร้างบ้านของชนเผ่าคะฉิ่น
10. การสานขะโจ้ 45. การสะโป๊ะ
11. การสานแห 46. แกะสลัก
12. กุ่มไก่ 47. ขันข้าวตอก
13. แกะสลักแผ่นไม้ 48. ขันดอก
14. แกะสลักแม่คือ ดอยสะเก็ด 49. เขาวงกต
15. ของเล่นโบราณ 50. ความเชื่อเรื่องผี
16. เครื่องดื่มสมุนไพร 51. เครื่องเงินชาวลั๊ว
17. ช่างกลอง 1 52. เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
18. ช่างกลอง 2 53. โคมผัด
19. ซอพื้นบ้าน 54. โคมล้านนา
20. เต้นโต 55. ตีลายแผ่นแร่
21. ถ้วยกะลาสานหวาย 56. ท้าวทั้งสี่
22. ประตูผีอาข่า 57. ผ้าทอชนเผ่าปะล่อง
23. ประเพณีปีใหม่ชนเผ่าลีซอ 58. ผ้าทอตีนจก
24. ปอยส่างลอง 59. ผ้าทอปากาเก่อญอ
25. ผ้าปักชาวม้ง 60. พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ หรือ พิธีบูชานพเคราะห์
26. ผ้าปักชาวเย้า 61. พิธีเฉาะเด๋อ
27. ผีหม้อนึ่ง 62. ร่มบ่อสร้าง
28. โมบายนกฮูกไม้ไผ่ 63. วัฒนธรรมอาหารของชนเผ่าคะฉิ่น
29. โมบายไม้ไผ่ 64. สล่ากลอง
30. ยาต้มพื้นบ้าน 65. สล่าตุงล้านนา
31. ย่ำขาง 66. สะหลุงเงิน
32. สมุนไพร 67. หมวกกะโล่
33.สมุนไพรเชียงดาว 68. หมอเมืองปากาเก่อญอ
34. สลากย้อมหรือสลากภัตร 69. หอแหย่
35. สล่ากลอง  


ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 49
1. กะลามะพร้าวประดิษฐ์ 27. เครื่องจักรสานภูมิปัญญาปกาเก่อญอ
2. การกลึงไม้มะม่วงสันกำแพง 28. เครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ
3. การแกะสลัก
29. โคมไฟหูกระต่ายสันกำแพง
4. การแกะสลักไม้ 30. งานทอผ้าพื้นบ้าน
5. การจอบไข่ การจอบจุ่ม หรือการแหกไข 31. จักรสานไม้ไผ่บง
6. การจักสานโคมไฟหวาย 32. ด้ายสายสิญจน์
7. การตอกเส้น 33. ตะเกียงโบราณไม้มะม่วง
8. การตัดตุงใส้หมู 34. ตัวอักษรล้านนามหามงคล
9. การตีแผ่นแร่อะลูมิเนียม 35. ตุงล้านนา 
10. การตีมีด 36. ถั่วเน่าแผ่นหรือถั่วเน่าแคป  
11. การตีมีดสันป่าตอง 37. ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
12. การถักข้าว 38. ผ้าทอเอวกะเหรี่ยง
13. การทอผ้าด้วยกี่ อ.สันกำแพง 39. ผ้าฝ้ายทอมือ
14. การทอผ้าด้วยกี่แบบโบราณ 40. พิณสันกำแพง
15. การทำกระดาษสา 41. พิธีกรรมเลี้ยงผีป่า เลี้ยงผีน้ำของชาวปกาเก่อญอ
16. การทำเครื่องดนตรีพื้นเมือง 42. ไม้กวาดทางมะพร้าว
17. การทำโคมล้านนา 43. ไม้แขวนเสื้อโบราณ
18. การทำดนตรีและการละเล่นดนตรีพื้นบ้านสันกำแพง 44. รถสามล้อไม้ไผ่สันกำแพง
19. การทำนายโชคชะตาตามวันเดือนปีเกิด 45. ร่มโบราณ
20. การทำบายศรี 46. สมุนไพรปกาเก่อญอ
21. การปั้นขี้เลื่อย 47. สมุนไพรพื้นบ้าน
22. การปั้นเครื่องปั้นดินเผา คนโทน้ำ 48. สะล่อ ที่รองโคมไฟทำจากไม้ไผ่
23. การย้อมสีเส้นฝ้าย 49.เสื่อกก
24. ของเล่นพื้นบ้าน 50. การนวดสมุนไพรโบราณ
25. ข้าวเกรียบงา 51. ขนมรังผึ้ง
26. ข้าวแตนโบราณ  

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ถ. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640
สงวนลิขสิทธ์ 2549 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ติดต่อสอบถาม : [email protected]