ภาคผนวก

2. การถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. กลุ่มเป้าหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. สาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ถ. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640
สงวนลิขสิทธ์ 2549 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ติดต่อสอบถาม : info@mcp.ac.th