Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
             ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
             แทรกชั้นปีการศึกษา 2563
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม : รับสมัครงานเดือน พ.ย. 62

คำชี้แจง
1. ให้โหลดไฟล์ใบสมัครงาน
   1.1 ใบสมัครของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม (โหลดฟอร์มใบสมัครงานได้ที่นี้)
   1.2 ใบสมัครงานพนักงานและนักการ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม (โหลดฟอร์มใบสมัครงานได้ที่นี้)
2. นำใบสมัครงานที่ได้ไปพิมพ์ข้อมูลส่วนตัว
3. เมื่อพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วให้นำใบสมัครงานมาส่ง ที่ฟอร์มข้างล่างนี้
4. หรือดาวส์โหลดใบสมัครแล้วกรอกรายละเอียดแล้วนำมาสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ - การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

** หมายเหตุหลักฐานที่ใช้ในการสมัครให้นำมาให้ในวันที่ นัดให้มาสัมภาษณ์งาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ฝ่ายบุคลากร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โทร. 053-252565 ต่อ 701

[เจ้าหน้าที่ Click]
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]