พิมพ์ดีดสัมผัสภาษาอังกฤษ
    [Home]
 

ลักษณะการวางนิ้วแบบพิมพ์สัมผัส

 

1. ลักษณะการวางมือจะวางในลักษณะงอมือเล็กน้อย นิ้วสัมผัสอยู่กับแป้นพิมพ์ A   S   D   F   J   K    L    ;   ตามตำแหน่งของนิ้วต่างๆ
2. ลักษณะของแขนทั้งสองข้างจะอ้าออกเล็กน้อย (ไม่หุบชิดติดกับลำตัว หรือ อ้าห่างจากลำตัวมากเกินไป)
3. ลักษณะการวางนิ้วบนแป้น     HOME ROW  คือ       A    S    D    F       J    K    L    ;    จะวางนิ้วตามลำดับดังนี้

 

มือซ้าย     

-  นิ้วก้อย
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
A
-  นิ้วนาง
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
S
-  นิ้วกลาง
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
D
-  นิ้วชี้
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
F
-  นิ้วโป้ง
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
Space Bar

 มือขวา                     

-  นิ้วก้อย
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
;
-  นิ้วนาง
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
L
-  นิ้วกลาง
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
K
-  นิ้วชี้
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
J
-  นิ้วโป้ง
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
Space Bar