หลักการพิมพ์ดีดสัมผัส
ภาษาอังกฤษ

    [Home]
 

ความหมาย พิมพ์ดีด

พิมพ์ดีด หมายถึง เครื่องกลที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้แทนการเขียนด้วยมือ ทำให้เกิดความสะดวกในการอ่าน และการเผยแพร่ มีลักษณะเป็นแป้นพิมพ์ แล้วใช้คานกระแทกลงบนผ้าคาร์บอน ทับลงบนกระดาษอีกที่หนึ่ง ปัจจุบัน พัฒนาเป็นเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า สามารถพิมพ์ตัวหนังสือได้มากขึ้น และออกแรงกดน้อยลง

ประโยชน์ของพิมพ์ดีด

1) ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
2) ตัวหนังสือเป็นระเบียบสวยงาม สามารถพิมพ์ บันทึก แก้ไข ได้ง่าย
4) สามารถแบ่งงานกันทำได้

ลักษณะการนั่งพิมพ์ดีด

1  ท่านั่ง ท่านั่งที่ถูกวิธี จะทำให้สามารถพิมพ์ดีดได้เป็นเวลานานและต่อเนื่องกันโดยมีความเหนื่อย และเมื่อยล้าน้อยที่สุด
2  นั่งตัวตรงและเอนลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
3  ลำตัวอยู่ห่างจากขอบโต๊ะประมาณ 1 คืบ
4. เท้าทั้งสองข้าง วางราบกับพื้น โดยให้เท้าข้างหนึ่งข้างใดเยื้องไปข้างหน้าหรือวางเหลี่ยมกันเล็กน้อย
5. ข้อศอกอยู่ข้างลำตัว แขนท่อนล่างทำมุม 30 องศา กับผิวโต๊ะ คอตั้งตรง หน้าดูที่จอภาพตาม ตัวอย่างตัวอักษร
6. มือสองข้าง ลาดต่ำลงขนานกับแป้นอักษรให้เป็นเส้นตรงกับช่วงแขน นิ้วมืองอ 2 ข้อพิมพ์ ด้วยจมูกเล็ก(ปลายนิ้วมือ) ส่วนนิ้วหัวแม่มือ     ทั้งสองข้างวางอยู่บนสเปสบาร์ เพื่อกดเว้นวรรค
7. นิ้วมือวางที่แป้นเหย้า เพื่อง่ายต่อการสืบนิ้ว


ภาพประกอบการนั่ง


ลักษณะการวางนิ้วแบบพิมพ์สัมผัส

 

1. ลักษณะการวางมือจะวางในลักษณะงอมือเล็กน้อย นิ้วสัมผัสอยู่กับแป้นพิมพ์ A   S   D   F   J   K    L    ;   ตามตำแหน่งของนิ้วต่างๆ
2. ลักษณะของแขนทั้งสองข้างจะอ้าออกเล็กน้อย (ไม่หุบชิดติดกับลำตัว หรือ อ้าห่างจากลำตัวมากเกินไป)
3. ลักษณะการวางนิ้วบนแป้น     HOME ROW  คือ       A    S    D    F       J    K    L    ;    จะวางนิ้วตามลำดับดังนี้

 

มือซ้าย     

-  นิ้วก้อย
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
A
-  นิ้วนาง
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
S
-  นิ้วกลาง
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
D
-  นิ้วชี้
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
F
-  นิ้วโป้ง
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
Space Bar

 มือขวา                     

-  นิ้วก้อย
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
;
-  นิ้วนาง
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
L
-  นิ้วกลาง
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
K
-  นิ้วชี้
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
J
-  นิ้วโป้ง
-
แป้นพิมพ์อักษรตัว
Space Bar

ลักษณะการเคาะแป้นให้ถูกวิธี

1. การพิมพ์อักษรบนแป้นพิมพ์เราจะเรียกว่าการเคาะแป้นอักษร การเคาะจะต้องงอนิ้วให้ถูกลักษณะเคาะแป้นให้น้ำหนักสม่ำเสมอและเร็ว     ใช้ปลายนิ้วเคาะลงไปแล้วรีบชักนิ้วกับคืนอย่ากดแป้นอักษรค้างไว้ (ลักษณะการกดแป้นพิมพ์คือการกดแป้นอักษรค้างไว้ทำให้ตัวอักษร     ออกมามากกว่า 1 ตัว แต่ถ้าเป็นการเคาะ จะมีอักษรเกิดขึ้นมาเพียง 1 ตัวอักษร)

2. การเคาะเว้นวรรค (เคาะ Space Bar) จะใช้เฉพาะนิ้วโป้งเท่านั้น

  

 

ลักษณะการเคาะนิ้วกับแป้นพิมพ์