ผลงาน : DIY By Mac วันไหว้ครู 2556
เด็กชายแอรอน กาสุยะ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6