ผลงาน : DIY By Mac วันไหว้ครู 2556
เด็กชายภูมิ ฉัตรสุวรรณกิจ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6