ผลงาน : DIY By Mac วันไหว้ครู 2556
เด็กชายภาสกร วิริยะสถิตย์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6