ผลงาน : DIY By Mac ตามรอยนักบุญหลุยส์ฯ
เด็กชายบุญรักษา บุญจีน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6