ผลงาน : DIY By Mac ตามรอยนักบุญหลุยส์ฯ
เด็กชายนธิพล พรหมสง่า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6