ผลงาน : DIY By Mac ตามรอยนักบุญหลุยส์ฯ
เด็กชายพนธกร ศรีคำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6