ผลงาน : DIY By Mac ตามรอยนักบุญหลุยส์ฯ
เด็กชายพงศ์สุภา เนตรแสนสัก
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6