ผลงาน : DIY By Mac ตามรอยนักบุญหลุยส์ฯ
เด็กชายอนุกูล กาวิล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6