ผลงาน : DIY By Mac ตามรอยนักบุญหลุยส์ฯ
เด็กชายรัชพล ศรีอุดม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6