ผลงาน : แวดเวียงหล่ะปูน เพิ่มพูนความฮู้ สู่ MCP 5
เด็กชายชาญชน วัฒนะ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6