ผลงาน : แวดเวียงหล่ะปูน เพิ่มพูนความฮู้ สู่ MCP 4
เด็กชายกิตติภัฎ เดชกุล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6