ผลงาน : แวดเวียงหล่ะปูน เพิ่มพูนความฮู้ สู่ MCP 3
เด็กชายศรุจ บริสุทธิ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6