ผลงาน : แวดเวียงหล่ะปูน เพิ่มพูนความฮู้ สู่ MCP 2
เด็กชายวัชรวรงค์ ลิ้มตระกูล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6