ผลงาน : แวดเวียงหล่ะปูน เพิ่มพูนความฮู้ สู่ MCP 1
เด็กชายวรเชษฐ ศรีสกุลชวาลา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6