ผลงาน : DIY By Mac วันไหว้ครู 2556
เด็กชายก้องภูมิ จีรัตน์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6