ผลงาน : DIY By Mac วันไหว้ครู 2556
เด็กชายธีรธัช วิเศษณัฐ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6