Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
- ประวัตินักบุญหลุยส์
- ประวัติโรงเรียน
- ความหมายของตราโรงเรียน
- แผนภูมิมงฟอร์ต
- อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
- ทำเนียบอธิการ
- หลักสูตรที่เปิดสอน
- รับสมัครนักเรียน
- แผนผังโรงเรียน
ฝ่ายหน่วยงาน
- เพลงประจำโรงเรียน
- ทำเนียบบุคลากร
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
- SWIS
- E-office
- Web mail
- วีดีโอ/สื่อออนไลน์
- บทสวดกิจกรรมตอนเช้า
- รายการอาหารครู
- Downloads
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
             ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
             แทรกชั้นปีการศึกษา 2563
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สาระน่ารู้ และ วันสำคัญ
พระราชประวัติ รัชกาลที่ 10  
วันฉัตรมงคล  
วันสงกรานต์
ตำนานวันสงกรานต์
นางสงกรานต์
ความสำคัญของวันสงกรานต์
กิจกรรมในวันมหาสงกรานต์
เพลงรำวงวันสงกรานต์
13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
การดูแลผู้สูงอายุ
14 เมษายน วันครอบครัว
ประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค
ประเพณีสงกรานต์ของประเทศเพื่อนบ้าน
นางสงกรานต์ ปี 2561
 
วันมาฆบูชา
โอวาทปาฏิโมกข์
วันจาตุรงคสันนิบาต
สื่อวีดีทัศน์ - วันมาฆบูชา
 
วันครู
พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทฯเกี่ยวกับครู
 
วันเด็กแห่งชาติ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562
ความหมายและประวัติความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติ
เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
 
วันขึ้นปีใหม่  
วันคริสต์มาส
ประวัติความเป็นมาวันคริสต์มาส
เรื่องราวของพระเยซู - ภาษาไทย / The Story of Jesus - Thai Language
ทำไมจึงฉลองคริสต์มาสวันที่ 25 ธันวาคม
ความเป็นมาของเทศกาลคริสต์มาส
วิวัฒนาการของการฉลองคริสต์มาส
ต้นคริสต์มาส
ซานตาคลอส
การร้องเพลงคริสต์มาส
เทียนและพวงมาลัย
การทำมิสซาเที่ยงคืน
ต้นกำเนิดคริสตมาส (1)
ต้นกำเนิดคริสตมาส (2)
คริสต์มาสเริ่มต้นอย่างไร
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า
แผนการของพระเจ้า
บทเพลงที่เกี่ยวข้องกับ วัน คริสตมาส์
การ์ตูนความเป็นมา วันคริสต์มาส
 
วันรัฐธรรมนูญ  
วันพ่อแห่งชาติ
ประวัติและความเป็นมา ของ วันพ่อแห่งชาติ
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจ
บทเพลงพระราชนิพนธ์
ดอกไม้ประจำวันพ่อ
เพลงสรรเสริญพระบารมี [บทเพลงบรรเลิง]
เพลงสรรเสริญพระบารมี [คำร้อง+ทำนอง]
เพลงสดุดีมหาราชา
รวมบทเพลงที่เกี่ยวกับพ่อ
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระราชทานแก่องค์กรคณะบุคคลต่างๆ
พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
 
วันลอยกระทง
การบูชาผางประทีส(ผางประทีป) และการทำผางประทีส
โคมจิ๋ว หรือ โคมแขวน
วิธีทำกระทงใบตอง
โคมลอย
ว่าวฮม หรือ โคมลอย
ตุงล้านนา
วิธีทำ ตุงใส้หมู
 
วันปิยมหาราช  
วันสันติภาพสากล
ความหมายของวันสันติภาพโลก
 
กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง
ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่
พันธุ์ปลาที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำปิง มี ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนเงิน และปลาบ้า หรือปลาพวง
 
วันเข้าพรรษา  
วันแม่แห่งชาติ
ทำไมจึงใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจำวันแม่
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
พระราชกรณียกิจ ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
พระราชกรณียกิจด้านศาสนา
พระราชภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องเล่าของ พลเอกณพล บุณทับ รองสมุหราชองครักษ์
คำขวัญวันแม่
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2561
เพลง มงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก
เพลง สรรเสริญพระบารมี
เพลง สุดดีมหาราช
เพลง ค่าน้ำนม
เพลง ใครหนอ
เพลง อิ่มอุ่น
เพลง แม่ของคนไทย
เพลง แม่ของแผ่นดิน
 
วันอาสาฬหบูชา
บทสวดมนต์
เพลง อาสาฬหบูชา
เพลง พุทธมามกะ
เพลง กองทัพธรรม
เพลง ยุวพุทธิกสมาคม
เพลง สรรเสริญพระบารมี
บทถวายตนพุทธมากะ
 
วันสุนทรภู่
วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน
กลอนสุนทรภู่
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประเภทของยาเสพติด
คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด ของไทย
สารคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
 
วันไหว้ครู
เพลง พระคุณที่ 3
เพลง ครูกระดาษทราย
 
วันสิ่งแวดล้อมโลก
คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก
ฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ( Environment Label )
ข่าวสาร สารคดี ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
พุทธศาสดา : การ์ตูนพุทธประวัติ(Animation)
 
ความหมายของพิธีบูชาขอบพระคุณ
ศีลมหาสนิท (Eucharist)
 
 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]