Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
             ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
             แทรกชั้นปีการศึกษา 2563
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สาระน่ารู้ และ วันสำคัญ / เพลง แม่ของคนไทย

เนื้อร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ทำนอง : สราวุธ เลิศปัญญานุช

พ่อเป็นดังสายธารกว้างใหญ่ แม่ดั่งพงไพรคอยเกื้อกูลกันมา
แผ่นดินนี้มีน้ำและป่า อุดมสมบูรณ์ล้ำค่า ให้พึ่งพิงทำกินมานาน

บ้านเรามีพ่อเป็นเสาหลัก ทำงานเหนื่อยนักไม่เคยพักสักวัน
ยังมี แม่อยู่เคียงข้างกัน แม่ผู้อยู่เป็นพลังไท้เคยห่างไกล

แม่คือแม่ของคนไทย ผู้เป็นแรงแห่งใจ ให้พ่อของแผ่นดิน
จะกี่ร้อยเท้าที่ไปเหงื่อพ่อที่หลั่งริน ทั่วทุกถิ่นมีแม่ติดตามไม่หวั่นไหว
แม่คือแม่ของคนไทย หัวใจเพื่อแผ่นดิน ด้วยรักและห่วงใย
จะเหนื่อยจะล้าหนักหนาแม่พร้อมจะใส่ใจ
แม่คอยสร้างสรรค์งานมากมาย เพื่อให้เราก้าวไกล
รักของแม่ส่องทางที่สดใส ให้อยู่ร่มเย็นมานาน

แม่คือแม่ของคนไทย ผู้เป็นแรงแห่งใจ ให้พ่อของแผ่นกิน
จะกี่รอยเท้าที่ไปเหงื่อพ่อที่หลั่งริน ทั่วทุกถิ่นมีแม่ติดตามไม่หวั่นไหว

แม่คือแม่ของคนไทย หัวใจเพื่อแผ่นดิน ด้วยรักและห่วงใย
จะเหนื่อยจะล้าหนักหนาแม่พร้อมจะใส่ใจ แม่คอยสร้างสรรค์งานมากมาย
เพื่อให้เราก้าวไกล รักของพ่อเปรียบดังเสาหลักในใจ
รักของแม่เกื้อกูลหนุนอยู่คู่กัน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย วันแม่แห่งชาติ
ทำไมจึงใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจำวันแม่
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
พระราชกรณียกิจ ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
พระราชกรณียกิจด้านศาสนา
พระราชภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องเล่าของ พลเอกณพล บุณทับ รองสมุหราชองครักษ์
คำขวัญวันแม่
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2561
เพลง มงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก
เพลง สรรเสริญพระบารมี
เพลง สุดดีมหาราช
เพลง ค่าน้ำนม
เพลง ใครหนอ
เพลง อิ่มอุ่น
เพลง แม่ของคนไทย
เพลง แม่ของแผ่นดิน

 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]