Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
             ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
             แทรกชั้นปีการศึกษา 2563
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สาระน่ารู้ และ วันสำคัญ / ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่
ٹԨоѲһӨ״§

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ปัจจุบัน เดิมชื่อว่าสถานีประมง(แม่โจ้) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2496 บริเวณที่ดินประมาณ 66 ไร่ ซึ่งทางกรมกสิกรรม ได้แบ่งให้เป็นสถานที่ จัดตั้งสถานีฯ ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ 12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ
10 กม. มีนายดวง เตชะโกมล พนักงานประมงตรี แผนกทดลองและเพาะเลี้ยงบางเขน มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีฯคนแรก และมีนายบุญลือ สมบูรณ์วงศ์ พนักงานประมงจัตวา เป็นผู้ช่วย และมีคนงาน 3 คน โดยในปีแรกได้รับงบประมาณเป็นค่าขุดบ่อขนาด1 ไร่ เพียงบ่อเดียวยังไม่มีทั้งที่ทำการและบ้านพัก ในระยะแรก
เจ้าหน้าที่ต้องอาศัยบ้านพักของวิทยาลัยเกษตรกรรม(แม่โจ้) และสถานีกสิกรรมในสมัยนั้น               
การดำเนินกิจการของสถานีฯได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทำให้พื้นที่บ่อไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ และอนุบาลพันธุ์ปลาได้เต็มกำลังความสามารถ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้ที่สนใจในการเลี้ยง ปลาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง จึงติดต่อขอพื้นที่เพิ่มจากสำนักงานราชพัสดุจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 60 ไร่ ซึ่งกรมชลประทานดูแลอยู่ และทางกรมชลประทาน ยินดียกให้กรมประมงใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ดังกล่าวได้


       ดังนั้นในปี 2530 กรมประมงได้จัดสรร เงินงบประมาณเพื่อขุดบ่อปลา สร้างบ้านพักข้าราชการ คนงาน อาคารโรงเพาะ ฟัก และบ่อซีเมนต์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ทั้งหมดจนเสร็จเรียบร้อย และเป็นหน่วยงาน ที่ 2 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ ใช้เป็นสถานที่ทดลอง ค้นคว้าวิจัยทางด้านประมงน้ำจืด มาจนปัจจุบัน
ต่อมาในปี 2532 สถานีประมงแม่โจ้ได้รับยกระดับให้เป็น ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ รับผิดชอบในการพัฒนาประมงน้ำจืดในเขตภาคเหนือทั้งหมด 8 จังหวัด
และในปี 2540 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้รับผิดชอบ สถานีประมงน้ำจืด 3 จังหวัด คือลำพูน , ลำปาง,แม่ฮ่องสอน
ต่อมาในปี 2546 มีการปฏิรูป ระบบโครงสร้างระบบ ราชการใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ รับผิดชอบสถานีประมงน้ำจืดในสังกัด 2 แห่ง คือ สถานีประมงน้ำจืด จังหวัดลำพูน และสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

- กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง
ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

พันธุ์ปลาที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำปิง มี ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนเงิน และปลาบ้า หรือปลาพวง


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]