Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
             ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
             แทรกชั้นปีการศึกษา 2563
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สาระน่ารู้ และ วันสำคัญ / 学校的哲学和目标

蒙福学校的主旨
   智慧永恒的学校

蒙福学校的哲学理念

蒙福学校是一所教会学校,由信仰天主教的神父们监督管理和崇尚圣路易斯玛丽·格林的生活哲学理念。有以下2个原因:

 1. 人生的目标是为了知道真相和公平获取,这就是生命之源。

 2. 劳动克服一切 ,毅力战胜一切,并会带来成功。

为了实践这两个哲学理念,蒙福学校对教育背景、教学过程进行了认真的分析后找到了问题存在的各种因素,如下:

 1. 蒙福的思想是敬奉神,坚持对上帝的一切承诺,向往真相 或兼爱。

 2. 所有人的灵魂可直观地发展成和神一样,这是神的启迪,或有自己的主见。

 3. 学校作为一个教育机构,鼓励每个人将来都有好的发展,学校教务处和各个部门都为了鼓励学生要全面发展。

学校有责任督促学生寻求自我提升的过程。通过让学生与同学朋友们一起学习,共同进步。

 1. 各种组织,包括环境。这是一个基本要素,学生有一定的水平经验到这个环境中去体验和发展自我.

 2. 学生、学校、各个组织部门有责任共同发展走向世界国际化。
 3. 世界的重要组成部分是人与社会

  人要对自己的行为负责 在环境和其他方面将面向世界,由于信息和经验的不足,会影响到整个学校。学校将寻求方法让学生锝到进一步发展。所有的人,学校的环境和组织,都要相互支持鼓励共同建立新的发展方向。
  1. 人在这个世界上要发展实现人生价值和宗教自由。

  2. 要发展成为正义、和平、自由的社会。
 4. 人要对自己的行为负责 在环境和其他方面将面向世界,由于信息和经验的不足,会影响到整个学校。学校将寻求方法让学生锝到进一步发展。所有的人,学校的环境和组织,都要相互支持鼓励共同建立新的发展方向。
 5. 整个事件的过程是介绍学生参加活动,学校必须通过了 解个人的背景和历史后再作介绍。同样,当学校加入了世界发展的组织。在一定程度上它不会失去它的身份或徘徊以前的问题。

什么才是正确的? 经验将有助于扩大视野和端正态度。甚 至更广泛和更有助于真理,实施可持续发展战略.

 

泰国的Gabrielite教育基金会
   坚持真理是对社会的责任


 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]