แผนผังโต๊ะจีนวันที่ 20 ธ.ค. 2562= โต๊ะว่าง = โต๊ะเต็ม

*** โต๊ะราคา 6,500 บาท ***