Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
               ปฏิทินปีการศึกษา 2557
                 ตารางเรียนปีการศึกษา 2557
Teacher Staff
Go to web mail school service.
VTR เพลงประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
 
 

งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557

ภาพบรรยากาศการเข้าค่ายลูกเสือ สำรองของนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2557

บราเธอร์ ฟ ฮีแลร์ -รายการห้องข่าวเยาวชน TNN24

ภาพบรรยากาศการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองของนักเรียน ป.5 ปีการศึกษา 2557 รอบ(2)

ภาพบรรยากาศการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองของนักเรียน ป.5 ปีการศึกษา 2557 รอบ(1)

สกู๊ปข่าวตัวแทนนักเรียนมอบฝาอลูมิเนียม 18/02/2558

เก็บตกกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2557

Winter Wonder Camp ครั้งที่ 3

นักเรียนชมรม MCP MEDIA - การเตรียมตัวก่อนสอบ

การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (รูปที่มีทุกบ้าน)

คลิปวีดีโอขบวนพาเหรดกรีฑาสีมงฟอร์ต 2557

รอบชิงชนะเลิศ # MGT10

รอบชิงชนะเลิศ # MGT9

รอบชิงชนะเลิศ # MGT8

รอบชิงชนะเลิศ # MGT7

รอบชิงชนะเลิศ # MGT6

รอบชิงชนะเลิศ # MGT5

รอบชิงชนะเลิศ #MGT4

รอบชิงชนะเลิศ # MGT3

First | Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Next | Last
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCP TV
View All Ep News link
   
Address :
   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
    269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง
            จ. เชียงใหม่ 50100 
Tel. 053-252565
Fax. 053-274640
Mail : info@mcp.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : info@mcp.ac.th