Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
               ประกาศผลสอบภาคทฤษฏี
                         1/2559
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2559
Teacher Staff
Go to web mail school service.
VTR เพลงประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
 
 

ชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (MGT4)

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 MGT 7 (ป. 4-6)

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 MGT 3 (ป.1- 3)

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 MGT5 (ป.1- 3)

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 MGT 2 (ป.1- 3)

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 Montfort’s Got Talent Season 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 Montfort’s Got Talent Season 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วิ่งผลัด 4x50 หญิง ป.6

วิ่งผลัด 4x50 หญิง ป.5

วิ่งผลัด 4x50 หญิง ป.4

วิ่งผลัด 4x50 หญิง ป.3

วิ่งผลัด 4x50 หญิง ป.2

วิ่งผลัด 4x50 หญิง ป.1

วิ่งผลัด 4x50 ชาย ป.6

วิ่งผลัด 4x50 ชาย ป.5

วิ่งผลัด 4x50 ชาย ป.4

วิ่งผลัด 4x50 ชาย ป.3

วิ่งผลัด 4x50 ชาย ป.2

วิ่งผลัด 4x50 ชาย ป.1

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

Hilight Montfort’s Got Talent Season 4 (Final)

First | Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Next | Last
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมสำคัญประจำวันนี้
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้น ป.6 รับบริการทันตกรรม(ในรายที่ทันตแพทย์เห็นควรและผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) นักเรียน ป.3/9,ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต รับสมัครนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครนักเรียนป.4-ป.6สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 บริษัทชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าจากเครื่องผลิดไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อย้ายการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าไปยังหม้อแปลง 500 KVA
 
 
MCP TV
View All Ep News link
   
Address :
   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
    269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง
            จ. เชียงใหม่ 50100 
Tel. 053-252565
Fax. 053-274640
Mail : info@mcp.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : info@mcp.ac.th