Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2561
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
 
 

กิจกรรม Field Trip นักเรียน EP 5/9

กิจกรรม Field Trip นักเรียน EP 1/8 - 2559

กิจกรรม Field Trip นักเรียน EP 2/9

กิจกรรม Field Trip นักเรียน EP 3/9

กิจกรรมการเรียนรู้เเบบบูรณาการตามเเนวทฤษฎีพหุปัญญา ชั้น ป.1 - 2559

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ชั้น ป.2 - 2559

กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ชั้น ป.5

กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ชั้น ป.6

กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ชั้น ป.4

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

ค่ายภาษาจีนปี 2557-2558

ละครสั้นของนักเรียนชมรม MCTV

ละครสั้นของนักเรียนชมรม MCTV

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

สรุปข่าวกิจกรรมประจำเดือน มิ.ย. 2559

ไฮไลท์การแสดงของการแข่งขันมงฟอร์ตก็อตทาเลนท์ซีซั่น 1-4

การแข่งขันอู้กำเมือง

โครงการ MCP junior golfers และสนามไดร์ฟวิ่งเรนจ์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมนักเรียนเสียงตามสาย

นโยบายของผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2559

First | Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Next | Last
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมสำคัญประจำวันนี้
การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 นักเรียน ป.4/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2018ระดับชั้น ป.5/7 กับ ป.5/8 มีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่ ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คาบเรียนวิชาสุขศึกษา
 
 
View All Ep News link
   
MCP TV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]