Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สาระน่ารู้ และ วันสำคัญ / ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย วันแม่แห่งชาติ

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; color: #000000;">ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย <br />วันแม่แห่งชาติ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ<br /><img src="http://www.prdnorth.in.th/Images/NewsImg/D13/130612091722.jpg" alt="" width="191" height="206" /><br /><strong>12 สิงหาของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติไทย<br /></strong></span></strong></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <div align="center"> <div align="left"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #333333; font-family: Arial;">ความหมายของคำว่า "แม่"</span></strong></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><strong><br /></strong></span></div> </div> <p style="text-align: left;">&nbsp;<span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;คำว่า &ldquo;แม่&rdquo; พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า "แม่" ไว้ดังนี้</span>&nbsp;</p> <div><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;แม่ หมายถึง หญิงในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตน</span>&nbsp;</div> <div align="left"><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในทาง<span style="color: #333333;">พระพุทธศาสนา</span>&nbsp;ได้ให้ความหมายของคำว่า "แม่" ซึ่งหมายถึง หญิงที่มี<span style="color: #333333;">ครอบครัว</span>ไว้หลายนัย เช่น</span></div> <div align="left">&nbsp;</div> <div><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. แม่</strong>&nbsp;บางทีเรียกว่า มารดา มารดร หมายถึง เป็นใหญ่ เช่น แม่ทัพ แม่น้ำ แม่กอง เป็นต้น อันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ภายในกิจการนั้นๆ ในที่นี้มาใช้กับผู้ให้กำเนิดแก่ลูกและหาตัวแทนไม่ได้</span>&nbsp;</div> <div><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;- หญิงในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่ลูก และหาตัวแทนไม่ได้</span>&nbsp;</div> <div><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;- คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตน</span>&nbsp;</div> <div><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;- คนที่เป็นหัวหน้า หรือเป็นนาย โดยไม่จำกัดว่าเป็นชายหรือหญิง เช่น แม่ทัพ แม่กอง ฯลฯ</span>&nbsp;</div> <div><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รวมความแล้ว "แม่" คือ ผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยการรับผิดชอบนั้นมีขอบเขตภายในบ้านเรือน</span></div> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <div><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. ชนนี</strong>&nbsp;หมายถึง ผู้ให้กำเนิดลูก, เป็นที่บังเกิดเกล้าของลูก</span>&nbsp;</div> <div><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. ภรรยา</strong>&nbsp;หรือภริยา หมายถึง</span>&nbsp;</div> <div><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;- เมีย หรือ หญิงผู้เป็นคู่ครองของชาย</span>&nbsp;</div> <div><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;- ผู้เลี้ยง หรือผู้ดูแลสมาชิกของครอบครัว</span>&nbsp;</div> <div align="justify"><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;นักภาษาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า คำว่า "แม่"&nbsp;</strong>ของทุก ๆ ภาษา มาจากการออกเสียงของเด็ก โดยคำขึ้นต้นด้วยพยัญชนะริมฝีปากคู่ ได้แก่ ม , พ , ป ,บ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นพยัญชนะชุดแรกที่เด็กสามารถทำเสียงได้ โดยการใช้ริมฝีปากบนและล่าง ดังเช่น</span></div> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <div><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;"><strong><span style="color: #333333;">ภาษาไทย</span></strong>&nbsp;แม่<br /><strong>ภาษาจีน</strong>&nbsp;ม๊ะ หรือ ม่า</span></div> <div><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;"><strong>ภาษาฝรั่งเศส</strong>&nbsp;la mere (ลา แมร์)<br /><strong>ภาษาอังกฤษ</strong>&nbsp;mom , mam</span></div> <div><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;"><strong>ภาษาโซ่</strong>&nbsp;เม๋เปะ<br /><strong>ภาษาไทใต้คง</strong>&nbsp;เม เป็นต้น&nbsp;</span></div> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <div><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #333333; font-family: Arial;">ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ</span></strong><strong><span style="color: #333333; font-family: Arial;">&nbsp;</span></strong></span>&nbsp;</div> <div align="justify"><span style="color: #333333; font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ชาวอเมริกันเป็นผู้กำหนดให้มีวันแม่อย่างเป็นทางการขึ้น และผู้ที่พยายามเรียกร้องให้มีวันแม่ในอเมริกา คือ แอนนา เอ็ม. จาร์วิส คุณครูแห่งรัฐฟิลาเดลเฟีย แต่กว่าเธอจะประสบความสำเร็จก็ครบ 2 ปีพอดีในปี พ.ศ.2457 โดยประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน ได้มีคำสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และดอกไม้สำหรับวันแม่ของชาวอเมริกันก็คือดอกคาร์เนชั่น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ประดับตกแต่งบ้าน หรือประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพู แต่ถ้าแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นสีขาว&nbsp;</span></span><strong><span style="color: #333333; font-family: Arial;"><br /></span></strong></div> <div align="justify"><span style="color: #333333; font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #333333; font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><img src="../motherday/3.jpg" alt="" width="333" height="250" /><br /></span></span></div> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <div><strong><span style="color: #333333; font-family: Arial;">&nbsp;</span></strong><strong><span style="color: #333333; font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย&nbsp;</span></span></strong><strong><span style="color: #333333; font-family: Arial;">&nbsp;</span></strong>&nbsp;</div> <div align="justify"><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันแม่แห่งชาติ งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีงานวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน</span><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="text-align: left;">&nbsp;</span></div> <div align="justify"><span style="color: #333333; font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา</span></div> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; color: #000000;"><strong>&nbsp;แหล่งที่มาข้อมูล&nbsp;http://www.dmc.tv</strong></span></strong></p>

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย วันแม่แห่งชาติ
ทำไมจึงใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจำวันแม่
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
พระราชกรณียกิจ ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
พระราชกรณียกิจด้านศาสนา
พระราชภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องเล่าของ พลเอกณพล บุณทับ รองสมุหราชองครักษ์
คำขวัญวันแม่
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2561
เพลง มงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก
เพลง สรรเสริญพระบารมี
เพลง สุดดีมหาราช
เพลง ค่าน้ำนม
เพลง ใครหนอ
เพลง อิ่มอุ่น
เพลง แม่ของคนไทย
เพลง แม่ของแผ่นดิน

 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]