Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
             ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
             แทรกชั้นปีการศึกษา 2563
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สาระน่ารู้ และ วันสำคัญ / เพลง ยุวพุทธิกสมาคม

เพลง ยุวพุทธิกสมาคม
ยุวพุทธิก สมาคมสมญา เด็กไทย
โดยพร้อมเพรียงสมัครใจ
หญิงชายที่อ่อนวัย สนใจประกอบการ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมหมู่ประสาท บุญทาน
ชี้ทางนำเกื้อ เชื้อเชิญชาวบ้าน
มุ่งทางนิพพานนานเนือง

ยุวพุทธิก สมาคมสมญาสง่าล้ำ
เรียนรู้พุทธศาสนานำ เผยพุทธศาสน์ธรรม
ค้ำจุนให้รุ่งเรือง เอื้อประโยชน์ส่วนรวม
ร่วมกิจประสิทธิประเทือง สอนใจปวงชน
ผลทางนำเนืองให้คน คิดเปลื้องกิเลสหนา

* ยามไหนโลกระอุด้วยไอแห่งภัยสงคราม
ยามนั้นความเสื่อมทรามคุกคามชาวหล้า
ความเดือดร้อนครอบงำ เพราะลืมรสธรรมช่วยนำขวัญประชา
เราเหล่าชาวพุทธเมตตา ขอน้อมนำพาให้เรียนรู้หลักธรรม

** ยุวพุทธิก สมาคมสมควรจะแผ่ไกล
เราแม้นเยาว์แต่วัย รู้ธรรมประจักษ์ใจ
ใช้อวยประโยชน์นำเพื่อชาวโลกรื่นรมย์ อยู่ร่มเย็นสุขประจำ
รสใดไม่สู้รู้ใดไม่ด่ำ ดุจดังพุทธธรรมด่ำใจ

(*,**) 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]