Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
             ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
             แทรกชั้นปีการศึกษา 2563
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สาระน่ารู้ และ วันสำคัญ / เพลง อาสาฬหบูชา

เนื้อเพลงอาสาฬหบูชา

          อาสาฬหบูชา  วันศาสดาชาวพุทธ  ธรรมบริสุทธิ์ของมวลมนุษย์และอรหันต์  วันที่พระธรรมศาสน์ ณ แดนมฤคทายวัน  พระพุทธองค์ทรงบรรยายพระธรรมจักรสืบมา

          ขอน้อมวันทาตั้งสัตยาธิษฐาน  บุญบันดาลประทานรังสีที่งามสดใส  วันที่สำคัญของโลกทั่วดินแซ่ซ้องทั้งแดน         ทั้งไตรปฐมชวาลัยสถิตไสวสว่างเพราะธรรม

          *เราจงมาน้อมนำเชื่อกรรมตามพุทโธวาท  พุทธศาสนิกชนทั่วทุกคนล้นเหลือปิยา  ระลึก ถึงพระปัญญาธิคุณ   วิสุทธิคุณและพระเมตตา

          เพราะธรรมจักรที่ได้เป็นหลักศาสดา  ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเกิดดวงปัญญาศรัทธาทันใด คืออริยสัจสี่ที่เป็นความทุกข์คุกคามฤทัย  ปวงทุกที่ในดวงใจขจัดออกไปจึงได้เห็นธรรม (ซ้ำ*) 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]