Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
             ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
             แทรกชั้นปีการศึกษา 2563
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สาระน่ารู้ และ วันสำคัญ / ประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค

<p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>ประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>ประเพณีสงกรานต์ ภาคเหนือ</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;<img src="../songkran/สงกรานต์4ภาค1.jpg" alt="สงกรานต์4ภาค1" width="577" height="385" /></span></p> <p><span style="font-size: small;">สงกรานต์ล้านนา หรือ "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง" เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน "วันสังขารล่อง" หมายความว่า วันนี้สิ้นสุดศักราชเก่า ในวันนี้จะได้ยินเสียงยิงปืนจุดประทัดกันแต่เช้าตรู่ โดยการยิงปืนและการจุดประทัด มีความเชื่อถือกันแต่โบราณว่า เป็นการขับไล่เสนียดจัญไรต่าง ๆ ให้ล่องไปพร้อมกับสังขาร จากนั้นชาวบ้านจะทำการกวาดขยะมูลฝอยตามลานบ้าน และทำความสะอาด ปัดกวาดบ้านเรือนให้เรียบร้อย ชำระร่างกาย สระผมให้สะอาด และมีการแห่พระพุทธรูปสำคัญประจำเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ถัดมาคือวันที่ ๑๔ เมษายน "วันเน่า" หรือ"วันเนา" วันที่ห้ามใครด่าทอว่าร้าย เพราะจะทำให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี โดยในวันนี้ตามประเพณีถือว่าเป็นวันสำคัญและเป็นมงคลแก่ชีวิต จะได้ประสบแต่ความดีงามตลอดปี จะไม่ทำอะไรที่ไม่เป็นมงคล จัดซื้ออาหารและข้าวของมาทำบุญ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ขนทรายเข้าวัด เพื่อก่อเจดีย์ทรายตามลานวัด เจดีย์ที่ก่อขึ้นจะตบแต่งด้วยธงทิวสีต่าง ๆ ธงสีนี้ชาวพื้นเมืองเรียกว่า "ตุง" ทำด้วยกระดาษสีตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมชายธงและรูปร่างต่าง ๆ ติดปลายไม้ การเล่นรดน้ำกัน ผู้หญิงจะแต่งกายพื้นเมืองจะนุ่งผ้าซิ่นสวมเสื้อแขนยาว ทัดดอกเอื้องที่มวยผม ส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดพื้นเมือง คล้องคอด้วยดอกมะลิ</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันที่สาม วันที่ ๑๕ เมษายน "วันพญาวัน" หรือ "วันเถลิงศก" ชาวบ้านจะตื่นแต่เช้าทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม ก่อนจะไป "รดน้ำดำหัว" ขอขมาญาติผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย ซึ่งเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวเมืองเหนือ คือ การนำลูกหลานญาติพี่น้องไปขอขมาลาโทษต่อผู้ใหญ่ (สูมาคารวะ)</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันที่สี่วันที่ ๑๖ เมษายน "วันปากปี" ชาวบ้านจะพากันไปรดน้ำเจ้าอาวาสตามวัดต่าง ๆ เพื่อขอขมาคารวะ จัดอาหารหวานคาวใส่สำรับไปถวายพระที่วัด เป็นการถวายภัตตาหารหรือที่เรียกกันว่า ทานขันข้าว เป็นการถวายทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับ รวมทั้งถวายเจดีย์ทราย ถวายจ่อตุง เพราะถือว่าเป็นอานิสงส์ และวันที่ห้า วันที่ ๑๗ เมษายน "วันปากเดือน" เป็นวันที่ชาวบ้านสงเคราะห์ต่าง ๆ ออกไปจากตัว เพื่อปิดฉากประเพณีสงกรานต์ล้านนา</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทั้งนี้ ประเพณีดำหัว สำหรับชาวล้านนาหมายถึง "การสระผม" เพื่อเป็นการชำระสะสางเอาสิ่งอันเป็นอัปมงคลในชีวิตให้วิปลาสไป โดยการใช้น้ำขมิ้นส้มป่อยเป็นเครื่องชำระ</span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>ประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;<img src="../songkran/สงกรานต์4ภาค2.jpg" alt="สงกรานต์4ภาค2" width="575" height="445" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;">สงกรานต์ภาคกลางนั้นเริ่มขึ้นในวันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวัน "มหาสงกรานต์" วันที่ ๑๔ เมษายน เป็น "วันกลาง" หรือ "วันเนา" วันที่ ๑๕ เมษายน เป็น "วันเถลิงศก" ทั้งสามวันประชาชนจะประกอบพิธีทางศาสนา มีการทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ การสรงน้ำพระ การขนทรายเข้าวัด ก่อพระเจดีย์ทราย ในอดีตยังมีธรรมเนียมห้ามตักน้ำ ตำข้าว ตัดฟืนในช่วงนี้ แต่จะต้องเตรียมสำรองไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระในวันปีใหม่ ทั้งยังนิยมกวนกาละแมแจกจ่ายกันอีกด้วย</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันสงกรานต์เป็นเทศกาลสำคัญที่คนไทยยังถือว่าเป็นวันสิ้นปี วันสงกรานต์คือวันขึ้นปีใหม่ จึงต้องเตรียมงานเป็นการใหญ่จนมีคนพูดกัน "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่" สิ่งที่ตระเตรียม ได้แก่</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ๑. เครื่องนุ่งห่มเพื่อใส่ในโอกาสไปทำบุญที่วัด ตลอดจนเครื่องประดับ</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ๒. ของทำบุญ โดยเฉพาะข้าวเหนียวแดงในวันตรุษ และขนมกวนหรือกาละแมในวันสงกรานต์ ซึ่งสิ่งของ ๒ อย่างนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการทำบุญวันตรุษสงกรานต์</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ๓. การทำความสะอาดบ้านเรือนที่อาศัยตลอดจนบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ดูเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บูชาพระและที่เก็บอัฐิบรรพบุรุษ</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ๔. สถานที่ทำบุญ วัดเป็นสถานที่ทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ และทำต่อเนื่องกันหลายวัน มีการทำความสะอาดกุฏิ ที่อาศัย หอสวดมนต์ โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ตลอดจนลานวัด เพื่อให้ดูร่มรื่น ชื่นตาชื่นใจของผู้มาทำบุญในวันสำคัญ กิจกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่ การทำบุญ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ตักบาตร สวดมนต์ เลี้ยงพระ การฟังเทศน์ การก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ บังสกุลอัฐิ การปล่อย นกปล่อยปลา และเป็นสถานที่รื่นเริงสนุกสนาน เช่น สาดน้ำ และมีการละเล่นอื่นๆ อีกด้วย</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>ประเพณีสงกรานต์</strong><strong>ภาคอีสาน</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;<img src="../songkran/สงกรานต์4ภาค3.jpg" alt="สงกรานต์4ภาค3" width="621" height="376" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;ประเพณีสงกรานต์ภาคอีสาน นิยมจัดกันอย่างเรียบง่าย แต่มากไปด้วยความอบอุ่น &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;โดยคนอีสานจะเรียกประเพณีสงกรานต์ว่า "บุญเดือนห้า" หรือ "ตรุษสงกรานต์" และจะถือฤกษ์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ โดยจะมีพิธีการทำบุญตักบาตร ทำบุญสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้ใหญ่ด้วยการนำเอาน้ำอบ น้ำหอมไปสรงพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ เพื่อขอให้มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;จะปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวัง เช่น ขอน้ำขอฝน ขอให้ตกต้องตามฤดูกาล และให้ข้าว น้ำ ปลา</span></p> <p><span style="font-size: small;">อุดมสมบูรณ์ และในเดือนนี้ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวอีสาน โดยถือเอาวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ เป็นวันเริ่มต้นทำบุญ</span></p> <p><span style="font-size: small;">"การทำบุญเดือนห้า" จะเริ่มเวลาบ่าย ๓ โมง โดยพระสงฆ์จะตีกลองโฮมเปิดศักราช &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เพื่อเป็นสัญญาณบอก จากนั้นพระสงฆ์และชาวบ้านก็จะมาร่วมกันจัดน้ำอบ น้ำหอม ธูป เทียน ดอกไม้ มาพร้อมกันแล้วบูชาอธิษฐานขอให้ฟ้าฝนตกในบ้านเมือง อยู่ร่มเย็น แล้วก็สรงน้ำอบ น้ำหอมให้แก่พระพุทธรูปทั้งหมดที่มีอยู่ในวัด จากนั้นก็สรงน้ำให้แก่พระสงฆ์ อันเป็นเคารพสักการะบูชาของชาวบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นการเคารพท่านจะได้ให้ศีลให้พร ให้เรามีความสุข &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ความเจริญ และเป็นการต่ออายุของเราและหลังจากนั้นจะมีการสรงน้ำให้คนเฒ่า คนแก่ ซึ่งเป็นปู่ ย่า ตา ยาย หรือครูบา อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อันควรในการเคารพสักการะของเรา เอาน้ำอบ น้ำหอม ไปสรงท่าน ซึ่งเป็นการสักการะนับถือถึงบุญคุณของท่าน ต่อมาก็จะเล่นสาดน้ำกันเป็นที่สนุกสนาน มีการก่อพระทรายที่ลานวัด ประดับประดาพระเจดีย์ทราย ปล่อยสัตว์เพื่อเป็นบุญกุศล</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>ประเพณีสงกรานต์ภาคใต้</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;<img src="../songkran/สงกรานต์4ภาค4.jpg" alt="สงกรานต์4ภาค4" width="400" height="300" />&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">ตามความเชื่อของประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมที่ภาคใต้ สงกรานต์เป็นช่วงเวลาของการผลัดเปลี่ยนเทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง พวกเขาจึงถือเอาวันแรกของสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน เป็น "วันส่งเจ้าเมืองเก่า" หรือ "วันเจ้าเมืองเก่า" โดยเชื่อกันว่าในวันนี้เจ้าเมืองหรือเทพยดาประจำปีผู้ทำหน้าที่รักษาดวงชะตาของบ้านเมืองจำเป็นต้องละทิ้งบ้านเมืองที่ตนรักษาไปชุมนุมกันบนสวรรค์ ในวันนี้ชาวบ้านจึงทำความสะอาดบ้านเรือน เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและร่างกาย บางทีก็ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ โดยทำพิธีลอยเคราะห์ลงในแม่น้ำ เพื่อฝากเคราะห์กรรมซึ่งตนประสบไปกับเจ้าเมืองเก่า และอธิษฐานประสบโชคดีตลอดปีใหม่</span></p> <p><span style="font-size: small;">ส่วนวันที่ ๑๔ เมษายน หรือชาวบ้านเรียกว่า "วันว่าง" จะไปทำบุญตักบาตรที่วัด และสรงน้ำพระพุทธรูป ทั้งนี้ ที่เรียกว่า "วันว่าง" เพราะเชื่อกันว่าวันนี้เจ้าเมืองก็ยังสถิตอยู่บนสวรรค์ ในเมืองจึงไม่มีเจ้าเมืองประจำอยู่ กิจการงานอาชีพทุกอย่างจึงต้องหยุด เพราะ เกรงว่าหากประกอบกิจการจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น เนื่องจากไม่มีเจ้าเมืองคุ้มครองรักษา สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จึงถูกเก็บไว้ มิได้นำมาใช้เป็นการชั่วคราว ประชาชนส่วนใหญ่พากันไปทำบุญ เมื่อทำบุญแล้วก็นำอาหารและเครื่องบูชา ไปเคารพผู้อาวุโส และพระสงฆ์ที่เคารพ โดยถือโอกาสขอพรรดน้ำ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและความกตัญญูด้วย</span></p> <p><span style="font-size: small;">จากนั้นเมื่อทำบุญที่วัดและรดน้ำผู้อาวุโสแล้ว ต่างก็มาชุมนุมกัน โดยในการนี้ได้จัดให้มีการละเล่นต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ซึ่งมหรสพและการละเล่นที่นิยมกันมากคือ มโนราห์, หนังตะลุง, มอญซ่อนผ้า, อุบลูกไก่, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ชักเยื่อ, สะบ้า, จระเข้ฟาดหาง (หรือบางแห่งเรียกว่าฟาดทิง),ยับสาก, เตย, ปิดตา, ลักซ่อน, วัวชนและเชื้อยาหงส์ ฯลฯ โดยการละเล่นทั้งหลายนี้รวมเรียกว่า "เล่นว่าง"</span></p> <p><span style="font-size: small;">และวันสุดท้ายเป็นวัน "เจ้าเมืองใหม่" หรือ "วันรับเจ้าเมืองใหม่" วันที่ ๑๕ เมษายน เชื่อว่าวันนี้&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เจ้าเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุ้มครองเมืองต่าง ๆ อันอาจจะไม่ใช่เมืองที่ตนประจำอยู่แต่เดิมในปีที่แล้ว จะลงมาประจำเมือง ซึ่งตนต้องรับหน้าที่คุ้มครองตลอดปีใหม่ ชาวเมืองจึงเตรียมการต้อนรับเทวดาเจ้าเมืองคนใหม่ด้วยความยินดี โดยในวันนี้คนก็จะแต่งการด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ เพื่อนำอาหารไปถวายพระที่วัด จากนั้นก็ไปรดน้ำผู้อาวุโส และเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p>

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

วันไหว้ครู update
ตำนานวันสงกรานต์
ความสำคัญวันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล
นางสงกรานต์
ความสำคัญของวันสงกรานต์
กิจกรรมในวันมหาสงกรานต์
เพลงรำวงวันสงกรานต์
13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
การดูแลผู้สูงอายุ
14 เมษายน วันครอบครัว
ประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค
ประเพณีสงกรานต์ของประเทศเพื่อนบ้าน
นางสงกรานต์ ปี 2561

 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]