Montfort College Primary Section
LABOR OMNIA VINCIT
  TH | ENG | china website CN
 
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครอง
- Homework Online
- Student Dashboard
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1
- คอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 2
- วิดีโอ/สื่อออนไลน์
- e-Learning 2556
- Yes! Genius
ผลงานนักเรียน MAC
วันสำคัญและสาระน่ารุ้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายการอาหารนักเรียน
- Downloads
- Rosetta Stone[EP]
ครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ติดต่อเรา
             ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
             แทรกชั้นปีการศึกษา 2563
                แผนผังการจราจร
              ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
               Teacher & Staff
               School Webmail
               VTR เพลงประจำโรงเรียน
               เพลงประจำโรงเรียน
                   คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สาระน่ารู้ และ วันสำคัญ / ประเพณีสงกรานต์ของประเทศเพื่อนบ้าน

<p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>ประเพณีสงกรานต์ของประเทศเพื่อนบ้าน</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>ประเพณีสงกรานต์ประเทศพม่า</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../songkran/สงกรานต์เพื่อนบ้าน1.jpg" alt="สงกรานต์เพื่อนบ้าน1" width="630" height="378" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp; สงกรานต์พม่า&rdquo; จัดขึ้นช่วงเดือน ๕ (เดือนเมษายนของไทย) แต่เป็นเดือน ๑ ของพม่า ที่เรียกว่า &ldquo;เดือนดะกู&rdquo; (ช่วงมีนาคม-เมษายน)&nbsp; ซึ่งเป็นเดือนที่เริ่มต้นศักราชใหม่ ในภาษาพม่า สงกรานต์มีชื่อเรียกว่า เหย่บะแวด่อ (คำว่า เหย่ แปลว่า "พิธีน้ำ" ส่วน บะแวด่อ แปลว่า &ldquo;เทศกาล&rdquo;) &nbsp;ปัจจุบันรัฐบาลพม่ากำหนดประเพณีสงกรานต์ให้ตรงกับวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายนของทุกปี&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; ประชาชนชาวพม่าเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยจะมีการเล่นสาดน้ำตลอดทั้ง ๕ วัน นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นช่วงมงคล จึงนิยมเจ้าวัดเข้าวา รักษาศีล สรงน้ำพระพุทธรูปและพระเจดีย์ มีการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และสระผมให้ผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยน้ำส้มป่อย และเมื่อสิ้นวันสงกรานต์ ชาวพม่าจะนิยมจัดงานบวชเณรให้ลูกชายและจัดงานเจาะหูให้ลูกสาว ดังนั้นในช่วงหลังสงกรานต์ จะพบเห็นขบวนแห่ลูกแก้วและลูกหญิงไปตามท้องถนนและรอบลานพระเจดีย์ ตามวัดต่าง ๆ จึงมีสามเณรบวชใหม่อยู่กันเต็มแทบทุกวัด</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>ประเพณีสงกรานต์ประเทศลาว</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../songkran/สงกรานต์เพื่อนบ้าน2.jpg" alt="สงกรานต์เพื่อนบ้าน2" width="600" height="450" /></span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp; สงกรานต์ลาว จะแบ่งการจัดงานหลัก ๆ ออกเป็น ๓ วัน วันแรกเรียกว่า &ldquo;วันสังขารล่วง&rdquo; ชาวบ้านจะทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปและเตรียมรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา วันที่สองเรียกว่า &ldquo;วันเนา&rdquo; ถือเป็นวันแห่งครอบครัว เพราะญาติพี่น้องจะมารวมตัวกันเพื่อบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้อาวุโส และวันสุดท้ายเรียกว่า &ldquo;วันสังขารขึ้น&rdquo; ถือว่าเป็นวันปีใหม่ที่แท้จริง จะมีการบายศรีสู่ขวัญ อวยชัยให้พรซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการสรงน้ำพระ และการแห่งนางสังขาร ซึ่งเป็นนางสงกรานต์ของลาวอีกด้วย</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;สำหรับประเพณีสงกรานต์ลาวอันโด่งดังนั้นก็คืองาน"สงกรานต์หลวงพะบาง" ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาสัมผัสกับงานสงกรานต์ที่เมืองนี้กันเป็นจำนวนมาก</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>ประเพณีสงกรานต์ประเทศกัมพูชา</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../songkran/สงกรานต์เพื่อนบ้าน3.jpg" alt="สงกรานต์เพื่อนบ้าน3" width="600" height="400" /></span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;สงกรานต์กัมพูชา&rdquo; ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวกัมพูชาเช่นกัน โดยจะตรงกับช่วงวันสงกรานต์ของไทย เรียกกันว่าเทศกาล &ldquo;โจลชนัมทเมย&rdquo; ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ในแต่ละปีรัฐบาลกัมพูชาอาจจะกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ ๑๓-๑๕ หรือ ๑๔-๑๖ เมษายน</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เทศกาลสงกรานต์ของชาวกัมพูชาจะมีกิจกรรมคล้าย ๆ กับไทย คือ มีการทำบุญตักบาตร ก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ มีการละเล่นพื้นบ้าน โดยจะแบ่งงานสงกรานต์ออกเป็น ๓ วัน วันแรกชาวบ้านจะไปทำบุญตักบาตร มีการขนทรายเข้าวัดเพื่อเตรียมก่อพระเจดีย์ทราย วันที่สองเป็นวันของครอบครัว พ่อแม่ลูกและญาติพี่น้องจะมารวมตัวกัน อาจจะมีการให้ของขวัญกันเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ด้วย ในช่วงค่ำก็จะมาร่วมกันก่อพระเจดีย์ทราย ส่วนในวันที่สาม จะมีการละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"><strong><span style="font-size: small;">ประเพณีสงกรานต์สิบสองปันนา</span></strong></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">&nbsp;<img src="../songkran/สงกรานต์เพื่อนบ้าน4.jpg" alt="สงกรานต์เพื่อนบ้าน4" width="600" height="400" /></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp; &ldquo;สงกรานต์สิบสองปันนา&rdquo; สงกรานต์ของชาวไต หรือชาวไท ในสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทางตอนใต้ของประเทศจีน โดยเฉพาะเมืองจี่งหง หรือเมืองเชียงรุ่ง จะจัดงานสงกรานต์ประมาณวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน เรียกว่าเทศกาล &ldquo;พัวสุ่ยเจี๋ย&rdquo; โดยจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่าง ๆ ด้วยความสนุกสนาน</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กิจกรรมหลัก ๆ ที่มีในงานสงกรานต์สิบสองปันนาก็คือ การแข่งขันเรือมังกร อันเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลนี้ การระบำนกยูง ที่มีความเชื่อว่านกยูงนำพาความโชคดีมาให้ มีการร้องรำทำเพลงต่าง ๆ นอกจากนี้ก็ยังมีการละเล่นน้ำ และการรดน้ำดำหัวให้กันและกันในเหล่าชาวเมือง รวมถึงผู้ที่ผ่านไปผ่านมาด้วย เพราะเชื่อว่าจะเป็นการชะล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากตัว</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>สงกรานต์ประเทศอินเดีย</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../songkran/สงกรานต์เพื่อนบ้าน5.jpg" alt="สงกรานต์เพื่อนบ้าน5" width="562" height="368" /></span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">ประเพณีสงกรานต์ของอินเดีย ที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของสงกรานต์ไทย และสงกรานต์ในแถบอุษาคเนย์นั้น เป็นสงกรานต์ที่ใช้การสาดสี ไม่ใช่การสาดน้ำแบบที่เราคุ้นเคยกัน โดยประเพณีนี้ที่อินเดียมีชื่อเรียกว่า &ldquo;โฮลิ&rdquo; (Holi) หรือ &ldquo;โฮลิปูรณิมา&rdquo; ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ (ราว ๆ เดือนมีนาคม)</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สิ่งที่นิยมทำกันในช่วงเทศกาลโฮลิก็คือการนำสิ่งของสกปรกออกไปจากบ้าน ไปรวมกันไว้ แล้วทำการเผาทิ้งไป ระหว่างนั้นก็จะมีการร้องรำทำเพลงไปเรื่อยพอวันรุ่งขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองด้วยการสาดสี ที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการปัดเป่าเชื้อโรคร้ายให้ออกจากร่างกายเราให้หมดสิ้น</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>สงกรานต์หลังวันอีส</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong><img src="../songkran/สงกรานต์เพื่อนบ้าน6.jpg" alt="สงกรานต์เพื่อนบ้าน6" width="600" height="517" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;"Wet Monday&rdquo; สงกรานต์หลังวันอีสเตอร์&nbsp;นอกจากงานสงกรานต์จะจัดขึ้นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ยังมีประเทศในแถบยุโรป ที่มีประเพณีสาดน้ำคล้าย ๆ กับในบ้านเราเช่นกัน ประเพณีนี้มีชื่อเรียกว่า&rdquo;Wet Monday &ldquo;เป็นประเพณีเก่าแก่ทางศาสนาที่นิยมจัดขึ้นในแถบยุโรปกลาง โดยเฉพาะในโปแลนด์ เช็ค สโลวาเกีย และยูเครน</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ประเพณีนี้จะจัดขึ้นในช่วงวันที่สองของเทศกาลอีสเตอร์ โดยจัดขึ้นตามความเชื่อของผู้นับถือศาสนาคริสต์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยก่อน โดยจะใช้น้ำเป็นการชำระล้างบาปเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ร่วง เดิมนั้นประเพณี Wet Monday จะมีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่เป็นฝ่ายสาดน้ำใส่ผู้หญิง โดยผู้หญิงที่สวยที่สุดในหมู่บ้านจะถูกรุมสาดน้ำจนเปียกปอนมากที่สุด</span></p>

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

วันไหว้ครู update
ตำนานวันสงกรานต์
ความสำคัญวันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล
นางสงกรานต์
ความสำคัญของวันสงกรานต์
กิจกรรมในวันมหาสงกรานต์
เพลงรำวงวันสงกรานต์
13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
การดูแลผู้สูงอายุ
14 เมษายน วันครอบครัว
ประเพณีสงกรานต์ 4 ภาค
ประเพณีสงกรานต์ของประเทศเพื่อนบ้าน
นางสงกรานต์ ปี 2561

 
 
หน้าแรก | SWIS | e-office | Homework online | Webmail School

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
269 ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทร. 053 - 252565 แฟกซ์ 053 - 274640 ติดต่อสอบถาม : [email protected]