Close

 การรับสมัครบุคลากร

  1. ให้โหลดไฟล์ใบสมัครงาน <<คลิกดาวน์โหลด>>
  2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วย แล้วนำส่งช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้
    • ส่งอีเมลมาที่ [email protected]
    • นำส่งที่ฝ่ายธุรการ-การเงิน อาคารสามัคคีนฤมิต
  3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครให้นำมาให้ในวันที่ นัดให้มาสัมภาษณ์งาน